De har no snubla inn på side 2 av Web-master`s corner

 

Ei lita anbefaling: Dersom De byrjar å lesa nederst, så får De litt betre samanheng

i enkelte ting i teksten

Synstest: :

I botn på sida er det oppskrift på korleis du kjem tilbake til web-master`s

 

 

Data for bildefiguren over:

Oppvoksen nedante sundet ilag med mykje kulturliv ----!!

Vert ikkje vaksen ----!!

Hornist i korpssamanheng.

Eit stykkje veg til og frå øving !!

Denne jenta likar seg når det er noko humor på gang.

Slik som her, litt flytting og dertil nostalgiske effektar å finna.

Arbeid og musikk er ikkje alltid like lett å få til å passa i hop, men no er turnusen på arbeidsplassen og hobbyen tilpassa.

------------------------------------------

 

Liten og Stor ??????

Litt av kvart er også å finna dersom

De trykkjer her

-------------------------------------------------------

 

No har me fått musikant med ny tittel i laget -------!!

foto: "Hordaland"

Utklypp frå avisa "Hordaland" onsdag 25.7.01

Web-master gratulerer med "ny" tittel ---!

Ellers så kan me nevna at Truls Morten spelar Baryton.

Truls er innflyttar til bygda vår, oppvoksen eit stykkje vest for Voss, og korpsmusikk er den store hobbyen hans. Kva "hotell" han er direktør på skal ikkje komma fram her, men hotellet har mange senger ----!!

 

---------------------------------

Til Dykk som har lest alt nedanfor her på denne sida og som har byrja å lesa nederst,

og som ikkje spela i korpset:

Me er ikkje berre trombonistar i korpset,

sjølv om det no er nr. 3 av dei som kjem på denne sida.

Denne guten (som spelar basstrombone) har kåno og aspiranten med seg på Vangen i dag.Ein viktig person i styre og stell i laget, og ser ut til å greia oppgåvene like godt no etter at sertivikatet på barnevogna er vel i havn.

Web-masteren har høyrt (??)at alle tre har det bra.

--------------------------------------------

 

Etterlysing:

B.Bass søkjer ny uniformsjakke -----???

Bildet under fortel kvifor ---??!?

------------------------------------------------------

Pausen til medlemmene i laget vert ofte godt utnytta-------

Her er tre staute karar som har vore tidleg oppe og no når dette bildet er tatt marsjert fleire turar gjennom gatene her i bygda.

Kva tankar som er mellom øyrene her skal vera usagt,

men den som -----, synder ikkje --??,

Eller som det vart sagt i ettertid, MENTAL TRENING --???!!

--------------------------------------------

 

I musikklaget er det mykje kreativitet, og denne jenta (bildet under), synest att scenekunsten er morro å utfordra.

Som alpinguten under så har jenta her også lært å spela trombone, etter mine auger litt større enn den Tor-Håvard spelar på (kallar det basstrombone på fagspråket).

Er du glad i  bokleg lærdom så kan ho sikkert hjelpa deg . Har diverre ikkje nokon plass å klikka på for å visa kva ho kan læra frå seg.

Scenekunstnar Vigdis

under Borstrondsrevyen 2001  Foto: "Hordaland"

------------------------------------------------------------

Først ute er ein stabil musikar som har vore med så lenge att me ikkje kan hugsa kor lenge ---.

Instrumentet han har lært å spela på er trombone.

Det som gjerne dei fleste ikkje har fått med seg er at han er gammal (??) alpin utøvar også (sjå bildet under).  For dei som er billause, så kan han ordna det og. Ved å klikka her, finn du ut kva bilar han likar best.

Alpin guten :Tor-Håvard  

 

Lurar De på korleis De kjem tilbake til web-master her i frå ??

Klikka på "opp" i menyen til venstre så er De tilbake til utgangspunktet