Førjulskonsert Velferdsentralen 6.12.2011

Er vorte ein god tradisjon førjulskonserten me har i Velferdsentralen,

publikum  er ut frå tilbakemeldingar svært glade for at me kjem.

I tillegg til konsert er det kaffi og kaker samt basar i pausen vår.

 

Litt bilder, først av publikum.

 

--

--

 

 

5 glade musikkantar som ikkje fekk vera med å selja lodd denne gangen --- :-)

 

 

Takk til Jan som var fotograf på resten av bildene medan me spelte.

 

-

 

-

 

 

Til slutt Erlend dirigent som var godt nøygd med oss :-)