17 mai 2015

Me er heldige og får å bruka bilder frå nokon av dei mange fotografane i bygda vår på nasjonaldagen.

Mange Takk til Asbjørn, Olav og Marit.

 

Me byrjar ved kyrkja under kransinga der me nærmar oss klar for speling.

 

 

Vossasongen vert spelt ved Veteranbautaen.

 

 

Den fyrste song ved Sivleminnet.

 

 

Tre bilder frå barnetoget og som De ser så var fana med oss i år, både i barnetoget , under kransinga og i folketoget.

Mange Takk til fanebærar og duskejenter !

 

 

Heimesidesidesnikkaren prøver etter beste evner med marsjering samtidig so han skal sjå kven som tar bilde

med briller som er tiltenkt å sjå på noter og ikkje noko lenger borte -----.

 

 

Bakre rekkene i korpset  --

 

 

--- og her er kornett/trompet jentene våre samla.

 

 

Avsluttar med to glade musikkanter -- og teksten på bildet fortel at no er me omtrent utblåst --- :-)