Home

Voss Musikklag

Voss Musikklag er eit amatørkorps med janitsjarbesetning.

Voss Musikklag har speleoppdrag i lokalmiljøet,

deltek på konsertar saman med andre korps

og har ved nokre høve vore med på konkurransar.

 

Me har øving 1 gong i veka, tysdag fra kl 18.30 - 21.00

Øvingane er i kantina på Voss Ungdomsskule

 

 

 

 

 

 

 

Info om kva me driv med,

 

øvingstider osv

 

finn De under linkene til venstre

 

Ynskjer De kontakt med korpset,

 

kan De senda e - post til

 

post@vml.no

 

 

postadr : Voss Musikklag

boks 315

5702 Voss

 

 

Heimesidesnikkar er Martin Kyte,

kommentarer kan sendast til

martikyte@online.no

 

 

 

© Copyright 2015. All Rights Reserved.

FOLLOW US

Facebook